Mersin Dizayn KarotMersin Dizayn Karot0541 207 80 01Whatsapp whatsapp

Karot ile Beton Kesme

Mersin Karot ile Beton Kesme

İnşaat sektöründe kullanılan karot, tamamlanmış yapıların; kalite kontrolü, ortalama ömrü ve depreme dayanıklılığı açısından önem arz eden bir işlemdir. Bu işlem hassas yürütülür. Kusursuz bir kesme ve kaldırma yapılır. Aynı işlem zaman zaman asfaltlarda da kullanılır. Karot işleminin yapıya zarar verdiği söylense de asıl amacı binanın herhangi bir depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ve kullanılan malzemenin kalitesini görmektir. Karot işleminden geçer not almış bir binada oturuyorsanız bu durum size aksine güven vermelidir. Açılan delikler c-40 gibi kimyasal malzemelerle doldurulur ve açıklık kapatılır. Böylece binanızdan alınan örnekten kaynaklanarak meydana gelen delikler ortadan kaldırılır.

Karot işlemi gerçekleştirilirken yalnızca delinecek alanda çalışılır. Diğer bölgelerde herhangi bir çatlama veya kırılma meydana gelmez. İdeal ölçüde ve yeterli sayıda numuneleri uygun yerlerden alınarak analiz için laboratuvara yollanır. Karot işlemi için alınacak numunelerin yaşı 28 günden büyük olmalıdır. Beton kesme yapılacağı zaman yapının tesisat hattına dikkat edilmesi gerekir.

Nasıl Yapılır?
Karot alma işlemi kolondan ya da kirişten yapılabilir. Kolondan alınan karot işleminde; donatı olup olmadığına bakılır. Sıfır noktasından örnek alınır. Kolonun kenarı 30 cm’den büyük olmalıdır. Sıklaştırma bölgelerinden örnek alınmaz. Kirişten alınan karot işleminde; tespit cihazı kullanılarak donatının olmadığı yer tayin edilir ve bir kirişten yalnızca bir karot alınarak gerçekleştirilir. Genellikle tercih edilmez.

Bina içinde seçilen noktalardan alınan örnekler laboratuvar ortamında basınç uygulanarak betonun ve demirin kalitesi ölçülür. Bazı durumlarda yapının durumuna göre başka noktalardan da örnekler alınabilir. Ortalama her kattan en az 3 örnek alınır. Sonuçta; yapının kaç şiddetinde bir depreme karşı dayanıklı olabileceği test edilmiş olur. Bu sonuç birkaç ay içerisinde çıkar.

  1. Mersin Toroslar
    2291. Sokak no 37 D:kat 1 Akbelen
    Toroslar / Mersin
    +90 541 207 80 01

    WhatsApp İletişim
Mersin Karot Delme ve Kesme
Tüm sorularınız için ve fiyat almak için iletişime geçiniz.

KurumsalMersin Dizayn Karot
+90 541 207 80 01